واکسن های مورد نیاز گله بوقلمون گوشتی

🔻علی رغم وجه تشابه زیاد بین بوقلمون و مرغ، برنامه واکسیناسیون این پرنده ها متعاقب بیماری های متفاوت و مقاومت متفاوتشان نسبت به بیماری های مشترک، با هم تفاوت بسیاری دارند.

🔻در گله های بوقلمون گوشتی در مناطق مختلف کشور و با توجه به بیماری های موجود در منطقه از واکسن های نیوکاسل، آنفلوانزا، تی_آر_تی و ندرتا آبله استفاده می شود.

🔻با این حال، با توجه به بیماری های موجود در منطقه و شرایط آب و هوایی و فاکتورهای متعدد دیگر، برنامه واکسیناسیون هر مزرعه با مزرعه دیگر متفاوت است.

🔻با توجه به عدم وجود بیماری هایی همچون برونشیت عفونی و گامبورو در بوقلمون، تجویز واکسن این بیماری ها در این پرنده، کاملا و قطعا اشتباه است.

🔻در مناطق بدون ریسک تی آر تی برنامه واکسیناسیون پیشنهادی به شرح زیر است:

1. پایان هفته نخست:
الف) زنده نیوکاسل – کلون – یا اوینیو یک دز قطره چشمی به همراه یک دز قطره بینی
ب) کشته دوگانه نیوکاسل_آنفلوانزا – دو دز تزریق زیرجلدی پشت گردن

2. پایان هفته پنجم:
زنده نیوکاسل – کلون – اوینیو یک دز برای هر پرنده – اسپری

3. پایان هفته نهم:
مثل هفته اول

4. پایان هفته دوازدهم:
مثل هفته پنجم

🔻در مناطق با حساسیت بیشتر یا کمتر یا وجود بیماری های تی آر تی و آبله تغییرات در این برنامه ایجاد می شود.

⚠️ این برنامه به هیچ عنوان برای عموم فارم ها تجویز نمی شود و تنها به عنوان نمونه ای برای همکاران دامپزشک آورده شده است.

⚠️ برنامه واکسیناسیون تنها توسط دامپزشک مسئول فارم تعیین و تجویز میگردد.

ofogesharg
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت